Působíme v oblasti stavebnictví od poloviny 90. let. Soustřeďujeme se na přípravu výstavby v okolí vyšebrodska a lipenska, avšak stejně dobré reference máme i v ostatních lokalitách celé republiky.

Naším cílem je citlivý přístup k záměrům a přáním jednotlivých investorů na straně jedné a na straně druhé podobně citlivý přístup k formování a rozšiřování stávající zástavby místně specifické architektury.

Nabízíme profesionální služby od konzultace stavebního záměru, přípravy architektonické studie a všech následujících stupňů a fází dokumentace stavby, a to včetně související inženýrské činnosti. Nabízíme součinnost a spolupráci při provádění stavby, při jejím dokončení až po uvedení do provozu.

 

Projektová činnost ve výstavbě

  • všechny stupně projektové dokumentace pozemních staveb (rodinné a bytové domy, stavby občanské vybavenosti),  jejich úprav či rekonstrukcí

  • architektonické návrhy staveb

  • poradenství v oboru stavebnictví

  • inženýrská činnost ve stavebnictví

  • rozpočty staveb

  • spolupráce při provádění staveb

  • autorský dozor

  • technický dozor investora

  • provedení a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby